voordelen
U bevindt zich op:
veel gestelde vragen
Startpagina AdviesAOV
adviesAOV.nl_RB-leden
ga verder
ga terug
privacy

adviesAOV.nl - privacy reglement

 

Koning & de Keizer hecht groot belang aan privacy van de gegevens van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens waarover Koning & de Keizer komt te beschikken, vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Koning & de Keizer voldoet geheel aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Koning & de Keizer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de disclaimer en het privacy reglement te wijzigen.