voordelen
U bevindt zich op:
veel gestelde vragen
Startpagina AdviesAOV
adviesAOV.nl_RB-leden
ga verder
ga terug
disclaimer

adviesAOV.nl - disclaimer

 

Op de inhoud van deze site heeft de Koning & de Keizer alle rechten. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koning & de Keizer informatie van deze site te kopiëren en/of te veranderen. Door deze internetsite te benaderen en/of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met dit reglement.

 

Koning & de Keizer zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Koning & de Keizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) op welke wijze dan ook ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website.

 

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden. Koning & de Keizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van de daar aangeboden informatie.