voordelen
U bevindt zich op:
veel gestelde vragen
Startpagina AdviesAOV
adviesAOV.nl_RB-leden
ga verder
ga terug
veel gestelde vragen

adviesAOV.nl - veel gestelde vragen

 

> Hoe hard is de inkomenseis (omzeteis) van € 100.000?

U dient een bruto jaarinkomen cq omzet te hebben van minimaal € 100.000

 

> Valt woon-werkverkeer onder zakelijk reizen?

Nee. Woon-werkverkeer wordt niet gezien als zakelijk reizen.

 

> Waarom staat het beroep arts niet in de beroepenlijst?

Het verzekeren van artsen vereist aparte tariefstelling en voorwaarden.

Daarvoor hebben wij andere producten. Neem hiervoor contact met ons op.

 

> Kan het maximaal te verzekeren percentage van het inkomen worden verhoogd

naar 80% of 90%?

Nee, binnen dit product is 70% van het inkomen maximaal te verzekeren. Wel is het mogelijk

jaarlijks het verzekerde bedrag met 14% te verhogen (zonder gezondheidswaarborgen) indien

het inkomen dit toestaat.

 

> Wordt er premievrijstelling verleend wanneer ik arbeidsongeschikt raak?

Zodra de uitkering van de AOV ingaat, wordt premievrijstelling verleend naar evenredigheid van

het uitkeringspercentage.

 

> Wat is de contractduur van deze AOV?

Er geldt bij aanvang en gedurende de looptijd van de verzekering een contractduur

van 3 jaar. De contractduur loopt tot 3 jaar na 1 januari van het jaar volgend op

het aangaan van deze verzekering.

 

> Wat is het minimaal en maximaal te verzekeren bedrag van deze AOV?

U kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 250.000 per jaar aan arbeidsongeschiktheidsuitkering

verzekeren.